ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

OAS LMS: Office of Academic Service Learning Management System
เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รายวิชาทั้งหมด


ประกาศ!!!
     นักศึกษารหัส 59 ใช้ username คือ รหัสนักศึกษา password คือ 5 หลักสุดท้ายของรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษาระดับปริญญาตรีรหัส 59xxx12345 จะมี username คือ 59xxx12345 password คือ 12345
แหล่งข้อมูล แนะนำการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษาใหม่
แหล่งข้อมูล รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา OAR Chanel

ข่าวทั่วไป

ประกาศสำหรับนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 7 ธันวาคม 2010, 09:43AM

 

ประกาศนักศึกษาเข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงไม่ได้ให้แจ้งที่ amnat@bunga.pn.psu.ac.th กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลมาด้วย
ประกาศNote...
    
     เมื่ออีเมลล์แจ้ง
แล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการแก้ไขบัญชีของผู้แจ้งและเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับเมลล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ ภายในอีเมลล์ตอบกลับจะระบุ วิธีการเข้าใช้งานของนักศึกษา

  


ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ชุด สู้หวัด 2009
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2010, 10:36AM

       กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าศึกษาวีดิทัศน์ตามประสงค์ ทบทวนบทเรียนวิชา 417-100 Preparatory English for University Student และ 417-101 English1 เข้าศึกษาได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=20&Itemid=43

  


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วศรีตรัง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 1 มิถุนายน 2009, 02:42PM

 

Welcome to PSU

       VC OAS (Office of Academic Services) เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ดัดแปลงจากระบบ Moodle ซึ่งติดตั้งและใช้งานโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบในการเรียนการสอน

PBWatch.NET
vc2
Sheetonline
วารสารวิทยบริการ
บทเรียนออนไลน์
oarchannel
ฝึกอบรมออนไลน์
หอสมุด JFK
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อดิจิทัลพุทธทาสร้อยปี


เวลาปัจจุบัน

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น
ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม

ไปที่ปฏิทิน...
กิจกรรมใหม่...

สมาชิกออนไลน์
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

moodlelogo