ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

OAS LMS: Office of Academic Service Learning Management System
เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก

รายวิชาทั้งหมด

Help
แหล่งข้อมูล แนะนำการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษาใหม่
แหล่งข้อมูล รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา OAR Chanel

ข่าวทั่วไป

Welcome to Pattani Campus
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 สิงหาคม 2017, 02:14PM

 
  ยินดีต้อนรับ

  


ประกาศสำหรับนักศึกษา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 9 สิงหาคม 2017, 02:00PM

 

นักศึกษาเข้าใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงไม่ได้ให้แจ้งที่ amnat.s@g.psu.ac.th กรุณาแจ้งรหัสนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล มาด้วย


Note...
    
     เมื่ออีเมลแจ้ง
แล้ว ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการแก้ไขบัญชีของผู้แจ้งและเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะได้รับเมลล์ตอบกลับจากผู้ดูแลระบบ ภายในอีเมลล์ตอบกลับจะระบุ วิธีการเข้าใช้งานของนักศึกษา

  


ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วศรีตรัง
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 1 มิถุนายน 2009, 02:42PM

 

Welcome to PSU

       VC OAS (Office of Academic Services) เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ดัดแปลงจากระบบ Moodle ซึ่งติดตั้งและใช้งานโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบในการเรียนการสอน

PBWatch.NET
vc2
Sheetonline
วารสารวิทยบริการ
บทเรียนออนไลน์
oarchannel
ฝึกอบรมออนไลน์
หอสมุด JFK
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อดิจิทัลพุทธทาสร้อยปี


เวลาปัจจุบัน

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น
ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม

ไปที่ปฏิทิน...
กิจกรรมใหม่...

สมาชิกออนไลน์
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

moodlelogo