ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาโรงเรียนสาธิต

หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Testing Technologyinfo
Senior Projectinfo
English for Islamic Studies IIIinfo
Osmanli Historyinfo
English For Information Technologyinfo
Human Resources Managementinfo
Epidemiology (Sureerut)info
Dental Health (Sureerut)info
266-417 ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยinfo
ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1info
Parents Educationinfo
ปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรinfo
266-322 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประถมศึกษาinfo
Basic Princeiples of Social Servicesinfo
222info
281-202 ค่ายพักแรม (Camping)info
Special Educationinfo
Evaluation Research, Plan, Program and Projectinfo
Training Courseinfo
ชื่อรายวิชาการออกแบบโฆษณาและการประชาสัมพันธฺinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก