ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาโรงเรียนสาธิต

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การทำรูปหนังตะลุงinfo
261-101 Foundations of Educationinfo
การบริหารงานเทคโนโลยีinfo
ชื่อรายวิชาinfo
nurseinfo
Mandarin I ภาษาจีนกลาง ๑ 基础汉语 一info
461-501ชีววิทยา 46info
471-501 ชีววิทยา 47info
263-714 Diffusion of Technology Innovations in Educationinfo
260-506 Statistics and Computer for Ed.Adm.info
263-303 Instructional Package Production [S-2]info
Microbiology and Parasitologyinfo
Practicum in CD.ED.info
สุขภาพของลูกและเด็กพิการและการบริการinfo
Electronic Performance Supporting Systeminfo
ชื่อรายวิชา; 273-503 Psychological for CD.ED.info
261-501 หลักสูตรและการสอนinfo
Art Appreciation (277-101)info
ปัญหาการศึกษา Educational Problemsinfo
262-303 วิธีสอนทั่วไป เอกชีววิทยาinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก