ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาโรงเรียนสาธิต

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3

รายวิชาทั้งหมด 
Dramatization for Elementary Teacher schoolinfo
การถ่ายภาพเบื้องต้นinfo
social serviceinfo
ภาษาไทย1info
การถ่ายภาพinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก