ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาการศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
277-101 การวาดเส้นinfo
277-203 องค์ประกอบศิลป์ (Composition of Art)info
262-401 การจัดการการเรียนรู้และการสอน 1info
277-205 การเขียนแบบเบื้องต้นinfo
277-402 การออกแบบโฆษณาและการประชาสัมพันธ์info
266-218 Social Studies for Elementary School Teachers 1info
266-412 DRAMATIZATION FOR CHILDRENinfo
266-411 นวัตกรรมการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษาinfo
266-219 ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา1info
สื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาinfo
273-530 English for Community Development Educationinfo
266-313 การศึกษาเด็กและการพัฒนาบุคลิกภาพinfo
ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษาinfo
266-211science for elementary school teacher Iinfo
Working Experience and Technology II (Home Economics)info
262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม (อภิชาติ)info
ภูมิปัญญาท้องถิ่นinfo
266-314 การศึกษาและพัฒนาแบบเรียนinfo
Mathematics for Elememtary School Teachers 2info
วิทยาศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น(Introduction to Biological Science)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก