ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาบริหารการศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
260-613 การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาinfo
260-301 ทักษะการจัดการในสถานศึกษาinfo
260-701 Policy and Strategy in Educational Administrationinfo
260-504 ภาวะผู้นำทางการศึกษา ( Educational Leadership )info
สาระการศึกษาinfo
ภาวะผู้นำนักบริหารการศึกษามืออาชีพ (Professional Education Leadership)info
เรื่องต่างๆที่รับเชิญไปบรรยายพิเศษinfo
การบริหารงานบุคคล 1 Personnel Administrationinfo
กฎหมายการศึกษา Educational Lawsinfo
260-511 Seminar in Administration of Academic Affairsinfo
260-712 สัมมนาการศึกษานานาชาติ (Seminar in International Studies)info
สัมมนาการบริหารการศึกษา Seminar in Ed. Administrationinfo
260-702 Professional Education Leadershipinfo
การบริหารธุรกิจการศึกษา 1 Educational Business Administrationinfo
ชื่อรายวิชาหลัก ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษาinfo
260-703 Leadership Developmentinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก