ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาพลศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
282-104 Sex Educationinfo
282-438 Community Health Educationinfo
282-105 Disease Controlinfo
282-206 microbiology and parasitology (อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง)info
282-203 mental health and druge and natrotics (อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง)info
282-363 environment health (อ.ธินัฐดา)info
Health Science (Sureerut)info
Public Speaking for Health Educator(Sureerut)info
Introduction to Public Health (Sureerut)info
282-201 ชีวิตและสุขภาพ (ภาควิชาพลศึกษา)info
282-103 consumer health (อ.ธินัฐดา)info
introduction to public healthinfo
สุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว (Personal and Family Health) (ผศ. พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร)info
public specking for health educatorsinfo
สุขศึกษาในโรงพยาบาล (อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง)info
ชีวิตและสุขภาพ (อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง)info
282-463 สังคมวิทยาการแพทย์และการสาธารณสุข (อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง)info
Physiology of Exerciseinfo
human ecology and public health (อ.ธินัฐดา พิมพ์พวง)info
AIDS STUDYinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก