ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
263-201 Educational Technology(อ.มณฑล)info
263-204 Graphic & Printing Technology in Education (อ.มณฑล)info
910-202 Computer Art(อ.มณฑล)info
263-614 Diffusion of Innovations in Educationinfo
Fieldwork for Educational Technologyinfo
263-303 Instructional Package Productioninfo
263-401 Practicum in Educational Technologyinfo
Computer Assisted Instructioninfo
สารนิพนธ์ Supervised Researchinfo
เทคโนโลยีการศึกษาinfo
263-701 Seminar in Educational Technology and Communicationsinfo
System approach and instructional designinfo
เทคนิคการฝึกอบรมinfo
การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาinfo
วิชาเทคโนโลยีการศึกษาinfo
ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์สำหรับสื่อการสอนinfo
Educational Technologyinfo
263-603 Leadership in Innovations and Educational Technologyinfo
263-305 Administration & Supervision of Educational Technology Programinfo
Contemporary Technology and Communications in Education and Human Resource Developmentinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก