ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภาษาไทย

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2

รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้นinfo
รายวิชา 411-327 หนังสือเรียนภาษาไทย Thai Textbooksinfo
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร (อ.ชุติกาญจน์)info
411-112 พัฒนาการอ่านและการเขียนinfo
411-104 ภาษาไทยมาตรฐานinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก