ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภาษาตะวันตก

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
417-102 3/2011 (G.3/4)info
417-100 1/53 g 10info
417-100 1/53 g 05info
417-101 1/53 g 28info
417-100 1/53 g 13info
417-101 2/52 G. 13 A.Kosiahinfo
English I 2/52 G. 6 A. Kosiahinfo
Preparatory English for University Study 2/52 A.Kosiahinfo
417-235 Reading Skills A.Kosiahinfo
English 100 g.2 A.Kosiahinfo
417-100 - 2/52 g. 02info
Listening-Speaking I (A. Kosiah)info
Listening-Speaking Iinfo
417-100 - 1/ 52 (g 14 A.Kosiah)info
417-100 - 1/ 52 (g 10 A.Kosiah)info
417-100 - 1/ 52 (g 5 A.Kosiah)info
English II (g 07 summer)info
การแปล 3info
English II (g 02 Summer)info
Preparatory English for Univeristy Study (Reading Passages)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก