ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภาษาตะวันตก

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
417-102 กลุ่ม 16 อ.คอซียะห์ ซาแมยีinfo
417-100 (g.14) A. Kosiah Samaeyeeinfo
Scientific English I A.Kosia Samaeyeeinfo
417-102 กลุ่ม 09 อ.คอซียะห์ ซาแมยีinfo
English IIinfo
ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยวinfo
ภาษาเยอรมัน 1info
Listening-Speaking Iinfo
English Academic Readinginfo
Preparatory English for University Study ( Suchada Tipmontri )info
418-351 France and the French (อ.อินทรียา หลีกันชะ)info
scientific english1info
417-203 English Academic Reading(ผศ. แววตา สุขนันตพงศ์)info
scientific english1info
418-351France and the French (อ.อินทรียา หลีกันชะ)info
417-101English I((Maneerat Chotikakamthorn)info
418-103 Basic French I (อรุณศรี ชาญสมุห์)info
Practical Phonetics (Neo - Prototype)info
417-451(2006) Translation IIIinfo
417-100 Preparatory English for University Studyinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก