ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภาษาตะวันตก

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3

รายวิชาทั้งหมด 
french v (1-06)info
Reading Skillsinfo
Advanced Reading Iinfo
English Academic Readinginfo
grammar IIinfo
Literary Appreciationinfo
English Iinfo
Course Fullname 101info
Business Englishinfo
French Vinfo
Intermediate Reading Iinfo
grammar 3info
417-131 Practical Phoneticsinfo
German III.info
Preparatory English for University Study (กลุ่ม 08)info
417-100 Preparatory English for University Studyinfo
English Iinfo
Scientific English II <2007>info
417-102 กลุ่ม 11 อ.คอซียะห์ ซาแมยีinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก