ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาสังคมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
ชื่อรายวิชา 427-424 จิตวิทยาสังคมinfo
Seminar in American studiesinfo
441-402 การเขียนแผนธุรกิจinfo
427-411 สวัสดิการสังคมinfo
441-315 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์info
428-441 Urban Society Developmentinfo
428-411 Social Developmentinfo
สัมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (427-417)info
428-201 Introduction to Economics 2/2550info
428-214 Economic Developmentinfo
428-437 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Development)info
428-440 การนิเทศงานพัฒนาสังคม (Social Development Supervision)info
thai soc and cul in soc-devinfo
สังคมนุษย์ กลุ่ม 3info
มานุษยวิทยาเบื้องต้น Introduction to anthropologyinfo
ชื่อสังคมมนุษย์info
หลักการบริหารและการจัดการ กลุ่ม 01info
Methods of Political Science Researchinfo
441-312 พฤติกรรมผู้บริโภคinfo
441-201 หลักการจัดการธุรกิจinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก