ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาสังคมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3

รายวิชาทั้งหมด 
441-341 พฤติกรรมองค์การinfo
Research Methodology in Social Developmentinfo
หลักการประกอบการinfo
441-202 Human Resource Managementinfo
Business Finance 441-207info
ชื่อรายวิชา 427-418 educational sociologyinfo
Gender Relations in Societyinfo
Small and Medium Enterprises Managementinfo
ชื่อรายวิชา human behavior ,way of life and social changesinfo
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1info
ชื่อรายวิชา สังคมมุสลิม 427-321info
427-413 Rural sociologyinfo
International Business Managementinfo
441-422 Labor Relationsinfo
Man and Society 1/2553info
Ways of Community Life in Southern Borderinfo
SEMINAR IN SOCIAL DEVELOPMENTinfo
434-411 สัมมนาเศรษฐศาสตร์info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก