ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
421-503 การบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารนิเทศขั้นสูงinfo
721-633 Information Retrievalinfo
421-313-(pre) Data Communication and Information Network เทอม 1 ปีการศึกษา2552info
421-491-Management Information System เทอม 1 ปีการศึกษา2552info
421-343-Database Design and Development เทอม 1 ปีการศึกษา2552info
421-212-Computer Programming เทอม 1 ปีการศึกษา2553info
421-341 อินเตอร์เนตสำหรับศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด (ภาคการศึกษา 1/52) อ.แวฮาซัน แวหะมะinfo
421-342 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ (ภาคการศึกษา 1/52) อ.แวฮาซัน แวหะมะinfo
421-392 ระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์สารนิเทศและห้องสมุด(ภาคการศึกษา 1/52) อ.แวฮาซัน แวหะมะinfo
421-501 Information Managementinfo
421-492 ห้องสมุดดิจิตอลinfo
421-311 Statistics for Information Sceincetistsinfo
421-452 E-Commerce for Information Scienctistsinfo
421-321 การจัดทำสาระสังเขป ดรรชนี และธิซอรัส-อิ่มจิตinfo
421-341 Internet for Informationcenter and Library(01/2551)info
Information Storage and Retrieval (Dr. Chumchit Saechan)info
421-392 ระบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์สารนิเทศและห้องสมุด(1/2551)info
Information System for Business and Serviceinfo
E-Commerce for Information Scientist # 2/2550info
Information System Analysis and Developmentinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก