ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4

รายวิชาทั้งหมด 
Programming for Information Scientistsinfo
Database design and developmentinfo
The Internet for Information centers and librariesinfo
421-313-Data Communication and information network 1-2553info
421-372 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศinfo
421-223 Information Usersinfo
421-241 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)info
421-699 Thesis : สำหรับ นศ รหัส 53 xxxxxxinfo
421-322 Information Servicesinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก