ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภูมิศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Social Geog of ASEANinfo
Cultural Geographyinfo
Intro to Geog of Tourisminfo
สิ่งแวดล้อมกับสังคมinfo
การสำรวจทางภูมิศาสตร์info
Workd Regional Geographyinfo
การเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์info
ระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์info
Geography of Southern Thailandinfo
Environment and Societyinfo
Recreational Geographyinfo
Geography of Thailandinfo
Geography of Soils and Vegetationinfo
การสัมมนาในวิชาภูมิศาสตร์info
รายวิชา426-393info
คอมพิวเตอร์ในงานภูมิศาสตร์ (426-202)info
Locational Planninginfo
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์info
ภูมิศาสตร์ทางทะเลinfo
การใช้คอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก