ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาภูมิศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2

รายวิชาทั้งหมด 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นinfo
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกinfo
ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photography)info
ภูมิศาสตร์การเมือง (Political Geography)info
แผนที่และการตีความแผนที่ (Maps and Map Interpretation)info
การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing)info
ภูมิอากาศวิทยา (Climatology)info
ภูมิศาสตร์กายภาพinfo
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาinfo
การศึกษาส่วนบุคคล (Independent Study)info
Land Use Surveyinfo
การเขียนแผนที่ (Cartography)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก