ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
712-461 Food Packaging Technologyinfo
712-356 Food Processing IIinfo
712-482 Food Industry Managementinfo
712-371 Food Sanitationinfo
Food Sanitationinfo
712-482 Research Project in Food Science and Nutritioninfo
712-391 Experimental Design for Food Science and Nutritioninfo
712-357 Food Processing Laboratory IIinfo
712-355 Food Engineering Laboratoryinfo
712-354 Food Engineeringinfo
712-481 Seminar in Food Science and Nutritioninfo
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1info
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้นinfo
วิศวกรรมอาหารinfo
การแปรรูปอาหาร2info
จุลินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารinfo
Introduction to Food Science and Nutritioninfo
Testinfo
ชื่อโภชนาการมนุษย์info
เทคโนโลยีอาหารหมักinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก