ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » วิทยาลัยอิสลามศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
ภาควิชาอิสลามศึกษา

ภาษาอัลกุรอาน 1
อาจารย์: Ibrahem Narongraksakhet
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก