ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาอิสลามศึกษา

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
อุลูม อัลหะดีษ (Ulum al-Hadith)info
ชื่อรายวิชา อิสลามและวัฒนธรรมinfo
วิถีชีวิตมุสลิม กลุ่ม 1info
อัลกุรอาน1info
ชื่อเตาฮีดinfo
ประวัติศาสตร์อิสลาม 2info
Quranic Language 3info
QuranicLanuage1/1info
หะดีษเบื้องต้น (Introduction to al-Hadith)info
Quranic Languageinfo
อารยธรรมอิสลามinfo
สังคมอิสลามinfo
หลักการดะอฺวะฮฺinfo
อัลกุรอาน 1 hadeeinfo
Introduction to Hadithinfo
Islam&Human Relationinfo
อิสลามเบื้องต้น (Introduction to Islam)info
SIRAHinfo
ประวัติการศึกษาอิสลาม (History of Islamic Education)info
ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 (Islamic History I)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก