ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง

ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
730-484 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง (Development of fishery products)info
ความรู้ทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (อ.อมมี เบญจมะ)info
Business Management for Aquacultural Farmsinfo
สมุทรศาสตร์ (Oceanography)info
Water Quality Analysis and Managementinfo
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงinfo
730-313 โรคและปรสิตของปลาinfo
Farm and Hatchery Design, Construction and Managementinfo
พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำinfo
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลinfo
Refrigeration of Aquatic productsinfo
730-483 จุลชีววิทยาประมงinfo
730-319 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก