ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Interactive webdesign 2/59info
Project Managementinfo
873-211_1/58 script writinginfo
873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 1/58info
Human Computer Interactioninfo
871-214 Computer Architecture and Operating Systeminfo
Multimedia Innovation 2/58info
873-216 Computer Modeling and Simulation 2/58info
Interactive Webdesign 873-313_2/57info
computer animation 2 1/57info
Advanced Computer Modeling and Simulation 1/57info
870-414 การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาดinfo
872 - 000 Co-Curricular Activitiesinfo
Principles of Integrated Marketing Communicationinfo
Camera and lightinginfo
Interactive web design and production 2/56info
Multimedia Innovation 2/56info
Computer Modeling and Simulation 2/56info
Contemporary Design Innovationinfo
computer animation 2info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก