ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Advanced Computer Modeling and Simulation 1/58info
Computer Animation Iinfo
Information Graphicsinfo
873-212_2/55 วิดีโอและออดิโอสำหรับมัลติมีเดียinfo
873-216_2/55 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์info
Human Resources Managementinfo
จิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมผู้บริโภค (2-2555)info
การบริหารภาพลักษณ์info
การบริหารภาพลักษณ์ (2-2556)info
Social Marketing (2-2555)info
English for ITinfo
Visual Literacyinfo
870-102 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น กลุ่ม 1 (ภาคการศึกษา 1-2556)info
การสื่อสารภายในองค์กรinfo
870-201 Laws and Ethics of Mass Communication 1/55info
การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์info
Multicultural Communication_2554info
Communication and Politics_2554info
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)info
VDO&Filminfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก