ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Multimedia Innovationinfo
การผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์info
มโนทัศน์นวัตกรรมinfo
หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 870-319/872-211info
การประกันคุณภาพการศึกษาinfo
การเขียนบท การออกแบบตัวละคร และบทภาพinfo
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น (สำหรับ ICTM Module)info
Contemporary Management Scienceinfo
Network Programminginfo
การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาดinfo
Social Marketing (Hamdia Mudor)info
Web Programming and Database 2_53info
System Analysis and Designinfo
การโปรแกรมร่วมสมัย 1 (term 2 2553)info
Principle of Marketing & Marketing Promotion (Hamdia Mudor)info
Communication Psychology and Consumer Behavior (Hamdia Mudor)info
871-327 Network Administration and Management อ.อาหมานinfo
ความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์info
หลักการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการinfo
English for communication art profession 2info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก