ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจinfo
873-311 Computer Graphicsinfo
871-313 การโปรแกรมและออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming and Design)info
Introduction to Communication Artsinfo
Production of Radio and Television Programinfo
Introduction to Public Relations and Advertisinginfo
Multimedia Innovation_873-315info
Script Writing for Radio and Televisioninfo
Computer Modeling and Simulation 2/52info
Package Designinfo
871-222 (อ.อาหมาน หมัดเจริญ)info
OSinfo
Principles of Business Administration and Marketing Communicationinfo
Information Technology for Communicationinfo
871-219Web Design and developmentinfo
News Writing and Reportinginfo
Multimedia Innovationinfo
กิจกรรมงานอาชีพinfo
Advanced Computer Modeling and Simulation 2/52info
Film and Digital Animation 2/2551info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก