ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์info
Camera and Ligtinginfo
Visual Literacyinfo
Web Programming and Web Databaseinfo
Communication for Peaceinfo
โครงงานออกแบบและผลิตสื่อinfo
Management Information Systeminfo
English for Communication Art Profession1info
Production A kamtorninfo
Visual Effect Design and Implementationinfo
Media design and Production1/2554info
Multimedia Authoring1/2556info
สัมมนาการสื่อสารมวลชน 1/2551info
สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนา1/2551 --1/2552info
User Interface Designinfo
Multimedia Innovation_dusadeeinfo
Interactive Web Design and Productioninfo
User Interface Design_Dusadeeinfo
ชื่อรายวิชาinfo
Animation02info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก