ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
Producttioninfo
873-314 Computer Animation Iinfo
873-315 MULTIMEDIA INNOVATIONinfo
Laws and Ethics of Marketing Communicationinfo
Social Capital for Business and Community Enterpriseinfo
Mass Media and Societyinfo
Film and Digital Animationinfo
873-213 2_2553info
Web Programming and Web Database 1/56info
Indepedent Projectinfo
Planning and Management of Marketing Communicationinfo
871-412 กฎหมายและจริยธรรมกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารinfo
Communication for Crisis Managementinfo
สัมมนาการสื่อสารมวลชน (1/2550)info
English for Marketing Communicationinfo
Digital Graphic And Design 1/2552info
Digital Graphic 1/2550info
user Interfaceinfo
Media Production for Advertising and Public Relationsinfo
Web design & Development#1/2550info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก