ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (Journalistic Writing)info
871-218 Database Managementinfo
Network Administration and Managementinfo
871-312 Computer Organization and Architectureinfo
Video and Audio for Multimedia(2/2552)info
Customer Relations Managementinfo
สื่อกับผลกระทบทางสังคม 1/2551info
Site Visitinfo
871-213 Data Communication and Computer Networksinfo
Operating Systeminfo
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 2/2548info
Communication in Small Groups for Developmentinfo
Photography for Mass Communicationinfo
Social Marketinginfo
Mass Communication in ASEANinfo
Business and Community Enterpriseinfo
Marketing Promotioninfo
Communication Psychology and Consumer Behaviourinfo
Contemporary programming 1info
871-204 Data structure and Algorithm (ตกค้าง)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก