ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
ดิจิทัลกราฟิกส์และการออกแบบ (2/48)info
การจัดทำหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติinfo
หลักการจัดการธุรกิจinfo
International Marketing Communicationinfo
Seminar in Mass Communicationinfo
Introduction to Advertising and Public Relations (2/49)info
Advanced Production of Radio Programinfo
Mass Media and Social Effectsinfo
Web Design and Development (A.Kamtorn)info
Internet Technologyinfo
Communication and Alternative Communication for Developmentinfo
Communication Skill for Communication Arts Professioninfo
Introduction to Communication Researchinfo
Integrated Marketing Communication; IMCinfo
Mathematics for ICTinfo
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (1-2556)info
การจัดการฐานข้อมูล (Database Management)info
Intercultural Communicationinfo
ดิจิตอลกราฟิกส์และการออกแบบinfo
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Java)info


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก