ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะวิทยาการสื่อสาร

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

รายวิชาทั้งหมด 
Persuasive Communicationinfo
870-327 ออเทอริงซอฟแวร์info
Web Design and Developmentinfo
Information Technology for Communication(870-220/870-221)info
Multimedia Technology and Application (เทคโนโลยีสื่อประสมและการประยุกต์)info
Communication and Politicsinfo
สื่อทางเลือกเพื่อชุมชน (Alternative Media for Community)info
นิเทศศาสตร์เบื้องต้นinfo
Managerial Accountinginfo
Principle of Managementinfo
Authoring Software (2/2549)info
สื่อมวลชนกับสังคม (870-225)info
Information System Analysis and Design in Organizationinfo
Quantitative Analysis for Managementinfo
Management Information Systeminfo
Communication Theoryinfo
871-323 Web programming and Database 1/2560info
วิทยาการจัดการร่วมสมัยinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก