ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » ภาควิชาโรงเรียนสาธิต

ประเภทของรายวิชา:


หน้า:  1  2  (ต่อไป)

รายวิชาทั้งหมด 
ส43102info
สอนนักเรียนเบญจมราชูทิศinfo
ส 40202 การปกครองระบอบประชาธิปไตยinfo
Envir 01 Environment and Healthinfo
ส 42101 สังคมศึกษา ฯ(เศรษฐศาสตร์)info
TU_01 ติวเข้มสังคมศึกษาinfo
ส 40203 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ม.5)info
ส 40206 การเงิน การคลัง การธนาคารinfo
ส 42102 สังคมศึกษาฯ (ประวัติศาสตร์)info
ว 43225 เคมีinfo
ว 31221 เคมีinfo
เคมีinfo
สาระร่วมสมัยทางวิทยาศาสตร์info
เคมีinfo
ชื่อรายวิชาinfo
ศิลปะ (ศ 43102) ม.6info
ง41101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)info
การจัดการฐานข้อมูลinfo
ค 2504 คณิตศาสตร์ 4info
พระพุทธศาสนาinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก