ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทของรายวิชา:


ประเภทย่อย
สาขาวิชาศิลปะประยุกต์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาทัศนศิลป์
E-Office คณะศิลปกรรมศาสตร์

Thai Culture and Art
ผู้ดูแลระบบ: Mrs.Boonyapat Yodprang
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สวัสดีค่ะ นักศึกษาทุกคน ก่อนอื่นทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียน-การสอนในรายวิชา 913-102 Thai Culture and Art ก่อนนะคะ


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก