ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » Online Training

ประเภทของรายวิชา:


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2

รายวิชาทั้งหมด 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)info
การใช้งานฉบับภาษาอังกฤษinfo
การใช้งานสำหรับอาจารย์info
Learning about Virtual Classroominfo
การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลinfo
งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม PageMaker 7.0info
โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Eguipment)info
สื่อการสอนinfo
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสื่อประสมinfo


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก