ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System
: รายวิชาทั้งหมด

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
เข้าสู่ระบบ
OAS » ประเภทของรายวิชา » วิทยานิพนธ์

ประเภทของรายวิชา:


Chemistry of TVM online

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Chemistry of TVM online
           รายวิชาเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม
       เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
          สอนโดย..อาจารย์นูรีซาน  ดอเลาะ

KMI

       ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
                smile  อุตสาหกรรมแร่
           smile อุตสาหกรรมเซรามิกส์
  smile อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์
                 smile อุตสาหกรรมปุ๋ย
 คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก