730-313 โรคและปรสิตของปลา
(730-313)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ: Nirattisai Petchsupaสมมติฐานของสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ทำให้เกิดโรคกับสภาพแวดล้อม ความรู้พื้นฐานทางด้านปรสิตวิทยาที่เกี่ยวกับปลา การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากปรสิต การจำแนกชนิดของปรสิต การป้องกันและรักษาโรคในปลา ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในปลา การจำแนกชนิดของปรสิตและการเก็บรักษาปรสิตเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาต่อไป