วีดีทัศน์เรื่อง ข้าวยำ และ เรือกอและ
(VDO19)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้