ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับฟังเสียงธรรมจากพุทธทาส

ขอเชิญรับฟังเสียงธรรมจากพุทธทาส
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พุธ, 15 สิงหาคม 2007, 09:38AM

 

ขอเชิญรับฟังเสียงธรรมจากพุทธทาส เรื่องดังต่อไปนี้
   1. พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
   2. พระพุทธศาสนาทั้งกลม
   3. โลกพระศรีอารีย์อยู่แค่ปลายจมูก
   4. สิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับตัวตน
   5. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร
   6. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท
   7. อะไรๆ ในชีวิตสักแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตสิ่งเดียว
   8. อตัมยตาใช้อย่างอะไรได้บ้าง
   9. อัสมิมานะ ภพ และชาติ เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก
   10. อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งที่สุดแห่งพระพุทธศาสนา
   11. การศึกษาภายใน

รับฟังเสียงธรรมได้ที่ http://192.168.161.7/putthatat/ 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS