ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับชมการบรรยายพิเศษจากศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ขอเชิญรับชมการบรรยายพิเศษจากศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 24 สิงหาคม 2007, 09:11AM

  ขอเชิญเข้าชมวีดิทัศน์ตามประสงค์การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์กับความพอเพียง บรรยายโดยศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าชมได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS