ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ประกาศด่วน! สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบรายวิชา 890-102 (FE II)

ประกาศด่วน! สำหรับนักศึกษาที่ขาดสอบรายวิชา 890-102 (FE II)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 3 กันยายน 2007, 09:09AM

         นักศึกษาที่ขาดสอบรายวิชา 890-102 (FE II) ให้มาสอบรอบ 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง LA405 อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถมาลงชื่อได้ที่ หน้าห้องพักอาจารย์วิรงรอง เทพสุริยวงค์ โทรศัพท์ 074-286796
       หมายเหตุ ในวันสอบให้นักศึกษานำหลักฐานการขาดสอบที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาแสดงด้วย

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS