ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ด่วน ! ประกาศจากวิชา264-102 ทักษะชีวิต (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์)

ด่วน ! ประกาศจากวิชา264-102 ทักษะชีวิต (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์)
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 21 กันยายน 2007, 10:45AM

 

นักศึกษาที่เรียนวิชา 264-102 ทักษะชีวิต (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์) แล้วเข้าไปใช้งานในรายวิชาดังกล่าวไม่ได้ให้คลิ๊กที่รายวิชา 264-102 ทักษะชีวิต (ผศ.สุใจ ส่วนไพโรจน์) ให้ใช้ username ว่า guest ไม่มี password 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS