ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่

ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 27 กันยายน 2007, 02:08PM

 

     ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่
1. 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร เรื่อง การจับใจความสำคัญ
411101
2. 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร เรื่อง สำนวนไทย
411101
3. 411-212 การเขียนร้อยกรอง เรื่อง สัมผัส
411212

     รับชมได้ที่ http://192.168.161.9/cai

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS