ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 2 ตุลาคม 2007, 09:17AM

 

ขอเชิญชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง มนตราลังกาสุกะ 

มนตราลังกาสุกะ

รับชมได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS