ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่

ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 26 ตุลาคม 2007, 09:04AM

 
คู่มือนำทางชีวิต
     ขอเชิญชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง รักพ่อเพื่อพ่อ ขอดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เข้าชมได้ที http://ebook.oas.psu.ac.th

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS