ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ปัญหาจากไฟล์ Upload ขึ้นมา

ปัญหาจากไฟล์ Upload ขึ้นมา
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 19 กรกฎาคม 2004, 08:27PM

 
เปิดไฟล์ในหน้าต่างใหม่ save.doc

เรีน อ.ทุกท่าน

       ตามที่นักศึกษามีปัญหาจากไฟล์ที่ Upload ขึ้นมา แล้วอาจารย์ไม่สามารถเปิดอ่านได้ในแต่ละ Assignment นั้น ขอให้นักศึกษาแปลงจากไฟล์ Microsoft Word แล้ว Save As Type เลือก HTML Document  ก่อน แล้วนำไฟล์ HTML ขึ้นมา Upload

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS