ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ รอยพระบาทยาตราปัตตานี

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ รอยพระบาทยาตราปัตตานี
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 4 ธันวาคม 2007, 09:42PM

 

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์...รอยพระบาทยาตราปัตตานี

รอยพระบาทยาตราปัตตานี.

รับชมได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS