ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับชมวีดิทัศต์ตามประสงค์ทบทวนบทเรียนวิชา ฟิสิกส์อะตอม

ขอเชิญรับชมวีดิทัศต์ตามประสงค์ทบทวนบทเรียนวิชา ฟิสิกส์อะตอม
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - อังคาร, 25 ธันวาคม 2007, 10:04PM

 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักวิทยบริการ ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ตามประสงค์ทบทวนบทเรียน วิชา ฟิสิกส์อะตอม รับชมได้ที่ http://vod.oas.psu.ac.th/vod

สมปอง
 

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS