ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่

ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - พฤหัสบดี, 10 มกราคม 2008, 07:42PM

 

   ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องใหม่
1. ฉันท์
2. อักษรควบและอักษรนำการอ่านออกเสียง "ฤ" ความแตกต่างของการออกเสียง "ฑ"
3. มวยไทย
    รับชมได้ที่ http://192.168.161.9/cai

ฉันท์ 

ฤ

มวยไทย

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS