ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 21 มกราคม 2008, 01:23PM

      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการติดตั้งระบบปฎิบัติการ linux ubuntu และการใช้งานเบื้องต้น ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ รับจำนวน 30 คน อบรมวันที่ 26 มกราคม 2551 09.00 - 15.00 น. สมัครที่ http://student.psu.ac.th/StudAffairs/Special/dev_project/details.asp?id=173%20&signState=True และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ ห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ รับจำนวน 15 คน วันที่ 30 ม.ค. 2551 เวลา 09.00-16.00 น. สมัครที่นายอำนาจ สุคนเขตร์ amnat@bunga.pn.psu.ac.th

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS