ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องใหม่

ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 28 มกราคม 2008, 10:18AM

 
กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญชมบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องใหม่ รับชมได้ที่ http://192.168.161.9/cai
ชื่อบทเรียน
ภาพตัวอย่าง
1. สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
2. เรือนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรือนไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. บูดู
บูดู
4.ผ้าบาติก
ผ้าบาติก
5.ปลาจีน
ปลาจีน


  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS